آلایندههای هوای داخل منزل یا محل کار، گاهی اوقات آسیبرسان و مضر بوده و یکی از 5 آلایندهی مضر برای سلامتی میباشند. برای جلوگیری از این آسیب، بهترین راه، حذف یا کنترل منابع آلودگی یا تهویه‌ی هوای داخل با استفاده از هوای تمیز بیرون میباشد. البته راه دوم همیشه قابل استفاده نیست؛ چون بستگی به وضعیت هوا دارد و معمولاً هم از دود خودروها و منابع آلودگی دیگر، مقداری آلاینده دارد.

به همین خاطر راه اول، یعنی حذف یا کنترل آلایندهها با استفاده از دستگاه تصفیه هوا خانگی توصیه میشود. این دستگاهها، آلایندههای هوای داخل را از بین میبرند.
برخی دستگاههای تصفیه هوا، در قسمتی از سیستم تهویه‌ی هوای مرکزی منزل نصب میشوند و هوای کل فضای داخل را پاک میکنند. دستگاههایی هم هستند که برای یک اتاق یا یک فضای محدود و مشخص ساخته شدهاند و قابلیت تصفیه‌ی هوای کل فضای داخل را ندارند.

 

آلایندههای هوای داخل به دو دسته تقسیم میشوند:

 

ذرات معلق که شامل گرد و غبار، دود، گرده، شوره‌ی حیوانات، دود دخانیات، ذرات ایجاد شده توسط لوازم اشتعال مانند اجاق گاز و ذراتی که شامل کپکهای قارچی، باکتری و ویروس هستند، میباشد.

 

آلایندههای گازی که از فرآیندهای اشتعالی (اجاق گاز، اگزوز خودرو و دود دخانیات) ایجاد میشوند. دیگر منابع این آلایندهها شامل مصالح ساختمانی، استفاده از محصولاتی مانند چسب، رنگ، جلادهندهها، محصولات شوینده و آفت‌کُشها میباشد.

 

دستگاه تصفیه هوا خانگی چه نوع آلایندههایی را میتواند از بین ببرد؟

 

دستگاههای تصفیه هوای متفاوتی وجود دارند که هرکدام برای از بین بردن انواع خاصی از آلایندهها طراحی شدهاند.

 

نوع از بین برندهی ذرات معلق

 

دو نوع فیلتر تصفیه هوا وجود دارد که میتوانند ذرات معلق موجود در هوا را از بین ببرند: فیلترهای هوای مکانیکی – تصفیه کنندههای هوای الکترونیکی.

فیلترهای هوای مکانیکی ذرات را با عبوردادنشان از مواد موجود در خود، از هوا میگیرند. فیلترهای هِپا (HEPA) در این دسته جای میگیرند.

فیلترهای هوای الکترونیکی نظیر تهنشین کنندههای الکترواستاتیکی، برای به دام انداختن ذرات، از فرآیندی به نام "جذب الکترواستاتیکی" استفاده میکنند. این فیلترها هوا را از طریق بخش یونیزاسیون خود عبور داده و ذرات را باردار میکنند. بعد از آن، این ذرات روی یک سری صفحات تخت با نام "جمع‌کننده" که انرژی الکتریکی مخالف انرژی الکتریکی ذرات دارند انباشته میشوند. مولدهای یون، یونهای باردار شده را در هوا پخش میکند؛ مانند حالت الکترونیکی، منتها بدون صفحههای تخت جمع‌کننده. این یونها به ذرات موجود در هوا چسبیده و آن‌ها را باردار میکنند؛ به گونهای که ذرات به سطوحی که نزدیکشان است (دیوار، مبلمان و...) میچسبند و یا به یکدیگر چسبیده و سریعتر تهنشین میشوند (رسوب میکنند).

 دستگاههای تصفیه هوای خانگی

نوع از بین برندهی آلایندههای گازی

 

این نوع فیلترها، گازها و بوها را با استفاده از موادی نظیر کربنهای فعال شده که آلایندهها را جذب میکند، از بین میبرند. این فیلترها معمولاً یک یا چند نوع آلاینده‌ی گازی موجود در جریان هوایی که ازشان میگذرد را از بین میبرند. چون این فیلترهای مخصوص از یک یا چند نوع محدودی آلایندههای گازی ساخته شدهاند، غلظت آلایندههایی که برای آن‌ها ساخته نشدهاند را نمیتوانند کاهش دهند.

برخی دستگاههای تصفیه هوا که این فیلترها را دارند، حداقل بصورت موقت بخشی از آلایندههای گازی و مضر را میتوانند از بین ببرند. در هر حال، هیچ کدامشان انتظار نمیرود که تمام آلایندههای گازی موجود در هوای یک محیط داخلی معمولی را از بین ببرند.

برای مثال، مونوکسید کربن یک آلاینده‌ی گازی خطرناک است که با احتراق گاز، نفت، نفت سفید، چوب یا زغال چوب تولید میشود و با استفاده از فیلترهای هوای داخلی که در حال حاضر وجود دارند، به راحتی قابل به دام انداختن نمیباشد.

 

دستگاههای تصفیه هوای پرتابل (قابل حمل)

 

این دستگاهها، یک فَن (پنکه) برای به گردش درآوردن هوا داشته و با استفاده از یک یا چند فیلتر هوا (که پیشتر در مورد آنها صحبت شد) کار میکنند. این نوع دستگاه تصفیه هوا خانگی، قابلیت جابهجایی از اتاقی به اتاق دیگر را داشته و در صورتی که منزل یا محل کار فاقد سیستم تهویه هوای مرکزی باشد، گزینه مناسبی میتواند باشد.

این دستگاهها بوسیله میزان تأثیرگذاری در کاهش آلایندههای هوا ارزیابی میشوند. این تأثیرگذاری با استفاده از نرخ تحویل هوای پاک اندازه گیری میشود. این نرخ در دستگاههای مختلف، متفاوت است و ممکن است دستگاهی تحت هیچ شرایطی به نرخی که برایش تعیین شده نرسد.

بسیاری از دستگاههای تصفیه هوا که توسط AHAM مورد آزمایش قرار گرفتهاند، نرخ تحویل هوای پاکشان نسبت به ذرات کوچک، در میزان متوسط تا زیاد است. با این وجود، نرخ تحویل هوای پاک اکثر دستگاههای تصفیه هوای قابل حملی که در حال حاضر در بازار موجود هستند، برای اتاقهایی با اندازه معمولی، آنقدر نیست که بتواند ذرات بزرگ مانند گرده، گرد و غبار و مواد حساسیت زا را از بین ببرند.

منابع:
https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/guide-air-cleaners-home
https://yourhome.honeywell.com/en/products/air-purifier
http://www.breathemoreeasily.com/

نظرات (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 votes
نظری درج نگردیده است.

نظر خود را اضافه کنید.

پست نظرات مهمان
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
عبارت تصویر امنیتی زیر را بازنویسی کنید.