تقریبا از سال 1950 استفاده از کود نیتروژنی غنی در صنعت کشاورزی مرسوم شد. استفاده از این کود باعث آلودگی آبهای زیر زمینی و رودخانه های مجاور زمینهای کشاورزی شده است و در نهایت آب آشامیدنی ما را تحت تاثیر خود قرار داده است. نیتروژن موجود در این کودها کمک زیادی به رشد گیاهان و تولید هر چه بهتر مواد غذایی کرده است، ولی از طرف دیگر باعث اثرات جدی زیست محیطی و افزایش نیترات آبهای زیر زمینی شده است.

کود نیتروژن تنها منبع آلودگی نیترات در آب نمی باشد. علاوه بر آن، ضایعات نیترات توسط بسیاری از فرآیندهای صنعتی از جمله کاغذ و مهمات نیز تولید شده است. سوزاندن سوخت های فسیلی در نیروگاه ها و ماشین ها، suv ها و موتورهای احتراق داخلی باعث تولید اسید نیتریک و آمونیاک شده که از عوامل آلودگی هوا می باشند. این آلودگی هوا می تواند در نهایت از طریق باران اسیدی به زمین و آبراه های ما وارد شوند.

نیترات در آب آشامیدنی

عوارض بهداشتی نیترات

Methemologlobinemia که "کودک آبی" نیز نامیده می شود یک مشکل جدی می باشد که تا حد زیادی توسط سطح نیترات بالا در آب آشامیدنی ایجاد می گردد. این سطح نیترات بالا قطع فرآیندهای طبیعی بدن را در برخی از نوزادان، به خصوص کسانی که زیر شش ماه سن دارند به دنبال دارد.

نیتریت در خون با هموگلوبین ترکیب می گردد. این مسئله یاعث کاهش توانایی خون برای انتقال اکسیژن در سراسر بدن می گردد. نتیجه "رنگ آبی" در وضعیت پوست کودک است. رنگ آمیزی آبی در پوست به معنی نوزاد است که asphyxiated چون اکسیژن می توانید با خون نمی شود منتقل می شود. اگر آن مشاهده شده است، کمک های پزشکی باید قرار گیرد.

از آنجا که جوشاندن آب تاثیری در کاهش نیترات آن ندارد، توصیه می شود که با استفاده از یک دستگاه تصفیه آب خانگی و دارای فیلترهای قدرتمند و چند مرحله ای، در مناطق در معرض خطر، نیترات موجود در آب را از بین برده و از عوارض ناشی از آن جلوگیری نمود.