اگر در جستجوی یک سیستم تصفیه آب هستید مطمئنا با کلمه اسمز معکوس روبرو خواهید شد. یکی از پیشرفته ترین سیستم های تصفیه آب همین روش اسمز معکوس می باشد که در اینجا چندین دلیل برای در نظر گرفتن RO ارائه می‌شود:

مزه را بهبود می‌دهد
پالایش RO با برداشتن آلودگی‌هایی که سبب مشکلات مزه و بو می‌شوند مزه، بو و ظاهر آب را بهبود می‌دهد.

نگهداری ساده
سیستم‌های RO اجزای متحرک و قابل تعویض بسیار کمی دارند که پاک‌سازی و سرویس سیستم‌های RO را آسان می‌کند.

سرمایه را ذخیره می‌کند
با یک سیستم RO می‌توانید سرویس تحویل آب خود را لغو کنید و خرید جعبه‌های بطری آب را متوقف کنید. پالایش اسمز معکوس تنها به ازای چند پنی در هر گالن آب دارای کیفیت «بهتر از آب درون بطری» را تهیه می‌کند.

ناخالصی‌ها را حذف می‌کند
سیستم‌های RO آلاینده‌هایی از جمله نیترات‌ها، آفت‌کش‌ها، سولفات‌ها، باکتری‌ها، داروها، آرسنیک و موارد متعدد دیگری را از آب حذف می‌کنند. پالایه کربن یک سیستم RO کلر و کلرامین را نیز حذف می‌کند.

اگر به دنبال بهبود مزه، بو و ظاهر آب خود هستید پالایش اسمز معکوس بهترین راه حل است.

اسمز معکوس چیست
اسمز معکوس چگونه کار می‌کند؟ یک فرآیند ساده و سرراست پالایش آب
اسمز معکوس فرآیندی است که در آن جامدات غیر آلی (مانند نمک‌ها) حل شده از یک محلول (مانند آب) برداشته می‌شوند. این فرآیند توسط فشار آب خانگی و فشار دادن آب شیر از درون یک غشای نیمه‌تراوا انجام می‌گیرد.
چند ناخالصی معدود در آب شیر یافته شده‌اند که می‌توان آنها را با فناوری پالایش اسمز معکوس برداشت:
فلورید سرب کلر و کلرامین آفت‌کش‌ها شوینده‌ها و نیترات‌ها و سولفات‌های بیشتر

چه بر سر آلاینده‌هایی می‌آید که از درون غشا عبور نمی‌کنند؟
زمانی که فشار آب خانگی آب را از درون غشای RO و پالایه‌های دیگری مانند پالایه‌های سدیم و کربن فشار می‌دهد ناخالصی‌ها پالاییده می‌شوند و متعاقباً به پایین تخلیه شسته می‌شوند. آنچه که باقی می‌ماند آب آشامیدنی خوشمزه و دارای مزه تمیز است. دقت کنید که بسیاری از واحدهای RO برای کیفیت بهینه آب یک فرآیند 5-4 مرحله‌ای را یکپارچه می‌کنند.
شاید علاقه داشته باشید بدانید که فناوری اسمز معکوس جدید نیست. در حقیقت استفاده از فرآیندهای RO در 1977 توسط شهرداری‌ها آغاز شد. چون اسمز معکوس ایمن، مقرون به صرفه و نگهداری آن آسان است از آن زمان به صورت فزاینده‌ای مشهور می‌شود.
سیستم‌های پالایه RO: اجزای اصلی یک سیستم RO کدامند؟
به طور کلی سیستم‌های RO مسکونی «نقطه استفاده» POU زیر سینک آشپزخانه نصب و انبار می‌شوند. در رابطه با اجزای معمول یک سیستم RO چهار تا پنج مرحله‌ای توجه داشته باشید که:
بیشتر سیستم‌های RO شبیه به نظر می‌رسند و اجزای اصلی یکسانی دارند.
اگر چه اساساً بیشتر سیستم‌های RO ظاهر و نحوه کار یکسانی دارند اما در کیفیت اجزا با یکدیگر تفاوت دارند.